Er kan sprake zijn van een teveel aan rode bloedcellen. Ons bloed bestaat namelijk voor het grootste deel uit rode bloedcellen. Deze bevatten de stof hemoglobine en die zorgt voor de binding van zuurstof in de longen en vervoert het vervolgens door het lichaam. De zuurstof wordt dan in de weefsels weer losgelaten. Het lichaam krijgt wanneer alles goed functioneert op alle plaatsen voldoende bloed en zuurstof.

Wanneer er sprake is van een teveel aan rode bloedcellen dan wil dat zeggen dat het bloed ook stroperig is en dan kunnen de cellen samen gaan klonteren. Dan kan er door een teveel aan rode bloedcellen een verstopping ontstaan. Dit is gevaarlijk, het weefsel dat er achter ligt krijgt dan niet voldoende of geen zuurstof meer.

Het is daarom belangrijk dat wanneer u bloed in de urine ziet en u weet de oorzaak niet, dat u het laat onderzoeken. Er kan zomaar sprake zijn van een teveel aan rode bloedcellen, dan moet u weten wat u er aan kunt doen en wat de oorzaak is.

Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met een arts. Er kan dan een bloedonderzoek worden gedaan en aan de hand daarvan wordt bekeken of dat er inderdaad sprake is van een teveel aan rode bloedcellen.