Het bloed bestaat voor 99% uit rode bloedcellen, witte bloedcellen komen minder vaak voor. De rode bloedcellen waarden zijn bij mannen 42 tot 52% en bij vrouwen 38 tot 48%. In totaal zijn er gemiddeld vijf miljoen rode bloedlichaampjes per kubieke millimeter aanwezig. Er kan dan gezegd worden dat de normale waarde voor mannen 4.5-5.5*10^ 6 mm3 is en voor de vrouwen is dat 4.0-5.0*10^6 mm3. De rode bloedcellen waarden zijn van groot belang, hiermee kan namelijk het een en ander worden onderzocht. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een te veel aan rode bloedcellen kan dat betekenen dat er iets in uw lichaam niet goed is. Het kan ook zijn dat er een tekort is aan rode bloedcellen, ook dat kan er op wijzen dat er iets niet goed is. Daarom is het belangrijk dat u weet dat u bij klachten altijd naar de arts moet gaan zodat deze met een urineonderzoek of een bloedonderzoek eenvoudig kan testen of dat de bloedcellen in voldoende mate aanwezig zijn. Het kan zijn dat u ineens heel moe bent, dit kan worden veroorzaakt door een tekort aan bloedcellen. Bij twijfel is het sowieso goed dat u naar de arts gaat, deze kan dan onderzoeken wat er gaande is en dan weet u ook wat u er aan kunt doen.