Wanneer er sprake is van witte bloedcellen in de urine kan dat worden gecontroleerd. Als het namelijk gaat over een verhoogd aantal witte bloedcellen in de urine dan kan dat iets zeggen over een bacteriële urineweginfectie, maar het kan ook gaan over stenen, urinewegobstructies, cystenieren, niertuberculose of een vaginale contaminatie.

De arts die de controle uit heeft gevoerd zal nagaan waar het verhoogde aantal witte bloedcellen vandaan komt. Er kan dan worden gekeken wat de oorzaak is en dan wordt er een behandeling ingezet. Dit is niet altijd even eenvoudig te onderzoeken, er kunnen ook diverse oorzaken voor zijn, maar de arts moet het goed onderzoeken om de juiste behandeling in te zetten.

Het is goed dat u eens in de zoveel tijd de witte bloedcellen in de urine laat controleren. Wanneer u bijvoorbeeld een andere kleur urine heeft kan dat betekenen dat er een tekort of een teveel aan witte bloedcellen is, dan is het goed dat u de witte bloedcellen in de urine laat controleren.

Al is het maar om u gerust te stellen, dat zorgt er voor dat u weer zorgeloos verder kunt leven. Maar wanneer er wat niet in orde is weet u dat ook en kan hier wat aan worden gedaan, dat is wel van belang met een verhoogd aantal witte bloedcellen in de urine.