Is er bij u sprake van een te laag of een te weinig aan witte bloedcellen? Dat wordt dan ook wel leukopenie genoemd. Dit wil zeggen dat er een tekort aan circulerende witte bloedcellen in het bloed is. Om vast te stellen of dat het over leukopenie gaat, wordt er eerst bloed afgenomen en worden alle witte bloedcellen geteld.

Er kan altijd een tekort aan witte bloedcellen optreden bij bijvoorbeeld leukemie of bij chemotherapie. Ook wanneer u net nieuwe medicatie gebruikt kan het zijn dat u een tekort heeft aan witte bloedcellen. Dit kan een gevolg zijn van het medicijn. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn, maar het kan wel.

De artsen kunnen eenvoudig controleren hoe het met uw witte bloedcellen is gesteld in uw bloed. Door bloed te prikken kunnen zij een beeld krijgen over het aantal witte bloedcellen, dit kan er voor zorgen dat uw klachten verklaard kunnen worden.

Er zijn ook mensen die eens in de zoveel tijd een bloedonderzoek laten doen om te kijken of dat de witte bloedcellen in voldoende mate aanwezig zijn. Dit kan uit voorzorg zijn, of om zichzelf gerust te stellen. Aan de hand van een kleine bloedtest weet u snel de uitslag en kunt u met de arts bespreken of dat het goed is of dat er ander onderzoek nodig is naar de reden van een tekort aan witte bloedcellen.